x
x
 
Strona głównaO ProjekcieDla EkspertówPliki do pobraniaGaleria zdjęćPatroni medialniKontakt
O Projekcie Informacja ogólna Organizacja Projektu Opis zadań Przewidywane rezultaty Projektu Konferencja końcowa
 1. Przewidywane rezultaty Projektu


  Do tej pory problematyka gospodarki odpadami polskiego przemysłu nieorganicznego, jak i rozwoju tego przemysłu, nie była objęta analizami typu foresight. Wpływ przemysłu nieorganicznego na resztę gospodarki jest na tyle znaczący, że przeprowadzenie procesu foresight i wygenerowanie scenariuszy rozwoju gospodarki odpadowej dla tej branży jest niezmiernie istotne dla rozwoju gospodarczego kraju. W ramach Projektu przeprowadzone zostaną: analizy problemu merytorycznego, budowa modelu badawczego i opracowania scenariuszy rozwoju przemysłu nieorganicznego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczo – analitycznych charakterystycznych dla procesu foresight.

  Rezultatem Projektu będą dokumenty strategiczne w postaci raportu końcowego zawierającego scenariusze rozwoju i wnioski dla decydentów. Wszystkim zainteresowanym zostaną udostępnione wyniki badań w postaci: raportu pełnego, raportu skróconego przeznaczonego dla społeczeństwa oraz raportu dla decydentów gospodarczych. Wyniki badań w postaci raportów zawierających scenariusze rozwoju zostaną nieodpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym. W wyniku projektu powstaną trzy scenariusze rozwoju branży wygenerowane przy różnych warunkach brzegowych: neutralny, pesymistyczny i optymistyczny.

  We wdrażaniu rezultatów Projektu wezmą udział co najmniej jednostki naukowe realizujące Projekt oraz organizacje gospodarcze i społeczne, które potwierdziły zainteresowanie rezultatami Projektu przedkładając odpowiednie listy intencyjne.

  Zostaną zorganizowane trzy konferencje poświęcone prezentacji postępów i rezultatów. Przewiduje się udział w nich osób reprezentujących środowiska biznesu, nauki, zarządzania gospodarką i regionami oraz ochrony środowiska i przemysłu.

  Poprzez realizację Projektu zakłada się w perspektywie długofalowej osiągnięcie następujących wskaźników oddziaływania:

  • Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na wartość produkcji przemysłu nieorganicznego w Polsce
  • Poprawa warunków dla zasobów ludzkich

Raport Końcowy

Scenariusze i rekomendacje

Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO