x
x
 
Strona głównaO ProjekcieDla EkspertówPliki do pobraniaGaleria zdjęćPatroni medialniKontakt

  Aktualności lista aktualności -


aktualność: 19 z 32
pierwszapoprzednia następnaostatnia
  Dyskusja ekspercka w ramach panelu środowiskowo- społecznego
 
W dniu 28.09.2010 w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie odbyła się dyskusja ekspercka w ramach panelu środowiskowo- społecznego projektu: Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny.
Celem panelu: było  poznanie opinii ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, ekonomistów oraz socjologów na temat środowiskowych i społecznych aspektów gospodarki odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego.
Jako cel operacyjny panelu przyjęto określenie zakresu problemów środowiskowych i społecznych, które staną się przedmiotem badań ankietowych (w I i II rundzie badań ankiet Delphi). W spotkaniu udział wzięli eksperci w dziedzinie komunikacji społecznej oraz ochrony środowiska, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych (Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Pierwsza Warszawska Agenda21, Fundacja Homo et Planta, Śląski Związek Gmin i Powiatów) oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Po powitaniu gości przez panią dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Barbarę Gworek, Krzysztof Czarnomski (IOŚ) przedstawił zadania wynikające ze strategii postępowania z odpadami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dr inż. Barbara Cichy (IChN) przedstawiła prognozy dotyczące bazowych chemikaliów nieorganicznych, omówiła rozkład według województw lokalizacji odpadów nieorganicznych w Polsce, zwróciła uwagę na problem braku spójności podczas raportowania dotyczącego odpadów oraz przedstawiła wykaz odpadów nieorganicznych pochodzących z przemysłu chemicznego, powstających w znacznych ilościach. W dyskusji aktywnie uczestniczyli: Jerzy Majchrzak z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i dr inż. Barbara Walawska z IChN. Następna prezentacja, przedstawiona przez Magdalenę Głogowską (IOŚ) dotyczyła społecznych aspektów gospodarowania odpadami przemysłowymi. pani Jolanta Pawlak ze Stowarzyszenia Pierwsza Warszawska Agenda 21, która przedstawiła problematykę związaną z planowaniem przestrzennym, które jest jednym z kluczowych narzędzi gospodarki zasobami środowiska.
Na koniec została przedstawiona propozycja zagadnień społecznych stanowiących wyzwania w kontekście dalszego rozwoju przemysłu chemii nieorganicznej. W wyniku dyskusji przyjęto, że przedmiotem badań ankietowych będą następujące zagadnienia środowiskowe i społeczne:
A.        Zagadnienia środowiskowe:
1.         Zastąpienie dyrektywy IPPC nową dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych
2.         Ocena oddziaływania technologii na środowisko
3.         Skutki wprowadzenia nowej ustawy odpadowej
4.         Skutki przemieszczania zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska
B.        Zagadnienia społeczne:
1.         Akceptacja uciążliwości przemysłu,
2.         Społeczne i ekonomiczne skutki zamknięcia niektórych zakładów chemicznych,
Ograniczenie popytu na dobra wytwarzane z zastosowaniem produktów przemysłu chemii nieorganicznej,
3.         Relacje ekonomiczne wynikające z rozwiązań przyjaznych dla środowiska,
Zwiększenie zasobu wiedzy pracowników zakładów chemicznych i okolicznych mieszkańców na temat funkcjonowania zakładów w środowisku,
4.         Społeczna odpowiedzialność zakładów przemysłowych.


wpisano  2010-10-15 14:57:42
ostatnia zmiana  2012-04-02 12:38:01
Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO